|||

    ||||

      ||||

OSOBNOSTNÍ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

  • Zvládnout sebeobsluhu přiměřeně věku a potřebám výchovně vzdělávacího programu školy.
  • Zvládnout požadavky, kdy rodiče ve spolupráci se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, používání kapesníku, uklizení hraček, udržovaní pořádku ve skříňkách a osobních věcech, vytváření základních společenských návyků (zdravení, kázeň, zdvořilost) a k sebeúctě i k úctě k druhým.

 

A co můžete udělat pro své dítě již před nástupem do mateřské školy?

Učit dítě :       samostatně chodit delší procházky

                     samostatně jíst a pít z hrníčku, ze skleničky

                     samostatně používat WC, ne nočník

                     mýt si ruce, utřít se

                     umět smrkat, samostatné použít kapesník

                     nazout boty, přezůvky

                     s dopomocí se oblékat

                     poznat své věci

                     přivykat jiným dětem

                     postupně přivykat odloučení od matky

 

 

 

 

 
<