|||

    ||||

      ||||

Ředitelka mateřské školy vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017,

který proběhne v pondělí 4. dubna 2016 v budově Mateřské školy v Šatově v čase od 10.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 15.00 hod.

 


 

Celý článek...

 

 

 

17. ledna 2016 se konala výroční členská schůze TJ Tatranu ŠATOV, která zhodnotila uplynulé období jak po stránce sportovní, kdy členskou základnu tvoří 112 členů a z toho je 92 aktivních sportovců a činovníků, včetně 41dětí a mládeže do 18 let, tak i na úseku zkvalitnění sportovního prostředí.

 

Celý článek...

 
Rok uplynul jako voda a opět nastává adventní čas. Čas, kdy jsme si všichni tak trochu blíž. Atmosféra Vánoc nám vrací vzpomínky na dětství, kdy jsme byli dětmi a nedočkavě jsme čekali na dárečky. Proto chceme i svým dětem nebo vnoučatům připravit co nejhezčí Vánoce 

Celý článek...

 
<