|||

    ||||

      ||||

17. ledna 2016 se konala výroční členská schůze TJ Tatranu ŠATOV, která zhodnotila uplynulé období jak po stránce sportovní, kdy členskou základnu tvoří 112 členů a z toho je 92 aktivních sportovců a činovníků, včetně 41dětí a mládeže do 18 let, tak i na úseku zkvalitnění sportovního prostředí.

 

Začátek soutěžního ročníku 2015/16 se nesl ve znamení zkvalitnění hráčské základny A mužstva, což se projevilo i konečným umístěním v tabulce po skončení podzimní části krajské soutěže I.B tř. 

Vedení TJ se podařilo realizovat investiční akci vybudování vlastního zdroje vody pro zalévání, jež jednak přinese úsporu finančních prostředků a jednak i zkvalitní dodávku pitné vody pro občany městyse ve výši až 6 000 m3, které se ušetří při zalévání travnatých ploch. Hlavním bodem jednání bylo schválení nového názvu a stanov, volba nového statutárního orgánu dalších orgánů spolku, jež jsou zapotřebí pro zapsání do spolkového rejstříku Krajského soudu v Brně. Členská schůze jako nejvyšší orgán schválila nový název - SK Tatran Šatov,z.s., nový pětičlenný výbor a tříčlennou kontrolní a smírčí komisi.

V nastávajícím období chceme pokračovat v dobrých sportovních výsledků, realizovat za pomoci dotačních programů další investiční akce, jež povedou ke zkvalitnění podmínek pro naši hlavní činnost – fotbal ve všech věkových kategoriích. Rovněž chceme vyzvat všechny občany, hlavně mládež a vedení základní školy, aby více využívaly možností, které jim může poskytnout sportovní areál pro výuku tělesné výchovy a sportovního vyžití.

Výbor SK Tatran Šatov, z.s.

 
<