|||

    ||||

      ||||
Výkres změna 1A ÚP Šatov -4 pdf [493 kB]
Výkres - změna 1A ÚP Šatov-3 pdf [1 MB]
Výkres - změna 1A ÚP Šatov -2 pdf [480 kB]
Výkres - změna 1A ÚP Šatov -1 pdf [519 kB]
Opatření obecné povahy - Změna č. 1A územního plánu Šatov pdf [133 kB]
Usnesení Zastupitelstva městyse Šatov o vydání změny č. 1A územního plánu Šatov doc [2 MB]
Vyhláška - Oznámení o vydání změny č. 1A územního plánu Šatov doc [905 kB]
Oznámení záměru pronájmu pozemku p.č. 4285. doc [604 kB]
Oznámení záměru na prodej pozemku p.č. 431. doc [612 kB]
Oznámení záměru na prodej části pozemku z p.č. 865/1 - 104 m2 doc [3 MB]
Veřejná vyhláška oznámení o veřejném projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Šatov. pdf [404 kB]
Usnesení o elektronické dražbě dne 25.2.2014 - dům Pelikánovi, Šatov 316 pdf [132 kB]
Oznámení o uzavření Úřadu městyse Šatov od 19.12.2013 doc [23 kB]
Příloha k vyhlášce č. 1 k Vyhlášce 2/2013, výpočet výše nákladů místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2014 doc [904 kB]
Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci " Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014-2020 doc [4 MB]
Oznámení SPÚ o zamýšleném převodu p.č. 735/2 v k.ú. Šatov doc [1 MB]
Opis výsledku voleb hlasování ve VO Šatov do PS ČR 2013 doc [973 kB]
Informace o návrhu výroku ÚR stavba RD P. Buřval doc [4 MB]
Pozvánka na jednání ZM č. 11/2013 v 18:00 hodin dne 17.12.2013 doc [750 kB]
Výzvak podání připomínek nebo námitek ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci p.č. 4028 v k.ú. Šatov doc [2 MB]
Návrh rozpočtu ZSO VaK Znojemsko na rok 2014 - výdaje. pdf [334 kB]
Rozpočtový výhled ZSO Vak Znojemsko na období 2015 - 2017 - návrh. pdf [158 kB]
Kalkulace vodného a stočného 2014- ZSO Vak Znojemsko doc [54 kB]
Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK - umístění značky na p.č. 4028 P 4 - dej přednost v jízdě pdf [571 kB]
Oznámení záměru prodeje nemovitosti - část pozemku z p.č. 865/1 - 39 m2 pdf [653 kB]
Oznámení záměru prodeje nemovitosti - část pozemku z p.č. 865/1 - 15 m2 pdf [653 kB]
Oznámení záměru prodeje nemovitosti - část pozemku z p.č. 865/1 - 54m2. pdf [648 kB]
Pozvánka na jednání­ zastupitelstva Městyse Šatov č. 10/2013, konaného dne 19.11.2013. pdf [150 kB]
Změna územního plánu Šatova č. 1B - výkres 1 pdf [105 kB]
Změna územního plánu Šatova č. 1B - výkres 2 pdf [99 kB]
Změna územního plánu Šatova č. 1B - výkres 3 pdf [161 kB]
Změna územního plánu Šatova č. 1B - text pdf [101 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení a veřejném projednávání Návrhu změny č. 1B ÚP Šatov doc [1 MB]
Usnesení o nařízení elektronické dražby - povinná Soňa Fuchs, Šatov 178 pdf [142 kB]
Oznámení záměru prodeje nemovitosti část z p.č. 865/1 pdf [615 kB]
Oznámení záměru prodeje nemovitosti část z p.č. 725 pdf [562 kB]
Oznámení záměru prodeje nemovitosti p.č. 4037/3 - Farská Niva. pdf [427 kB]
Oznámení záměru prodeje nemovitosti p.č. 4037/19 - Farská Niva. pdf [419 kB]
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - Marek Kohoutek, Šatov 253 pdf [111 kB]
Pozvánka na jednání ZM Šatov č. 9/2013. pdf [145 kB]
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebního okrsku v Šatově - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doc [764 kB]
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu změny č. 1A územního plánu Šatov pdf [1 MB]
Výkres č. 1 základního členění návrhu změny č. 1A ÚP Šatov pdf [519 kB]
Výkres č. 2 základního členění návrhu změny č. 1A ÚP Šatov pdf [480 kB]
Výkres č. 3 základního členění návrhu změny č. 1A ÚP Šatov pdf [1 MB]
Výkres č. 4 základního členění návrhu změny č. 1A ÚP Šatov pdf [493 kB]
Oznáme o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 doc [578 kB]
Veřejná vyhláška MŽP - návrh obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého pdf [110 kB]
Návrh opatření obecné povahy MŽP -odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého pdf [305 kB]
Příloha č. 2 - přehled o usmrcených jedincích kormorána velkého pdf [72 kB]
Pozvánka na jednání ZM Šatov č. 8/2013 dne 18.9.2013 pdf [109 kB]
Unesení o elektronické dražbě na dům 198 a pozemky-dlužník Radek Chylík, Šatov 198 pdf [193 kB]
Záměr na pronájem části pozemku z p.č. 608 pdf [159 kB]
Záměr na prodej části pozemku z p.č. 879/1 v k.ú. Chvalovice pdf [566 kB]
Záměr na prodej pozemku p.č. 4037/18 - Farská Níva pdf [761 kB]
Záměr na prodej pozemku p.č. 4037/17 - Farská Niva pdf [759 kB]
Sdělení - vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č. 294/2006 Sb. pdf [694 kB]
Stavební povolení pro Městys Šatov - Obytný soubor RD Šatov, místní komunikace a pěší komunikace a dešťová kanalizace pdf [152 kB]
Pozvánka na jednání zastupitelstva Městyse Šatov č. 7/2013, které se uskuteční dne 3.9.2013 v 19.00 hod. doc [626 kB]
Pozvánka na mimořádné jednání ZM Šatov dne 14.08.2013 v 16:30 hodin. doc [456 kB]
Veřejná vyhláška doručení návrhu změny č. 1B Územního plánu Šatov pdf [297 kB]
Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitostí ve dne 2.10.2013 a Exekuční příkaz k provední exekuce prodejem nemovitostí - Drvoštěpová, Šatov 172 pdf [2 MB]
Vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Daníž v k.ú. Dyjákovičky a Šatov doc [5 MB]
Oznámení o zahájení řízení - obytný soubor RD Šatov místní komunikace pdf [116 kB]
Veřejná vyhláška MěÚ Znojmo o možnosti převzít LHO pdf [181 kB]
Veřejná vyhláška doručení návrhu změny č. 1A územního plánu Šatov pdf [1 MB]
Návrh změny č. 1A ÚP Šatov - výkres základního členění - výřez pdf [519 kB]
Návrh změny č. 1A ÚP Šatov - hlavní výkres - výřez pdf [480 kB]
Návrh změny č. 1A ÚP Šatov - koordinační výkres - výřez pdf [1 MB]
Návrh změny č. 1A ÚP Šatov - výkres záborů půdního fondu - výřez pdf [493 kB]
Návrh změny č. 1A ÚP Šatov - text pdf [97 kB]
Oznámení záměru prodeje pozemku p.č. 4037/4 - Farská Niva doc [2 MB]
Oznámení záměru prodej části pozemku z p.č. 991 doc [2 MB]
Vyhláška Úřadu pro civilní letectví o ochanném pásmu letiště Znojmo pdf [295 kB]
Usnesení - dražební vyhláška o elektronické dražbě-povinný Milena Kollárová, Šatov 324 pdf [116 kB]
Pozvánka na jednání zastupitelstva Městyse Šatov č. 5/2013 na den 25.6.2013. doc [670 kB]
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádné veterinární opatření- zamezení varroázy včel pdf [331 kB]
Povodně 2013 - humanitární pomoc krajům postiženým povodněmi. pdf [65 kB]
Oznámení záměru prodeje části pozemku z p.č. 1185 doc [2 MB]
Návrh opatření obecné povahy - nové vymezení aktivní zóny vodního toku Daníž v k.ú. Šatov doc [2 MB]
Pozvánka na jednání zastupitelstva Městyse Šatov č. 4/2013, dne 28.5.2013. doc [716 kB]
Pozvánka na valnou hromadu VAKU doc [33 kB]
Vyhodnocení kalkulace stočného r. 2012 ZNOJEMSKO pdf [216 kB]
Vyhodnocení kalkulace vodného r. 2012 ZNOJEMSKO pdf [219 kB]
Vyhodnocení provozního rozpočtu svazku obcí Znojemsko za rok 2012 xls [74 kB]
Vyhodnocení rozpočtu ZSO VaK Znojemsko za rokm 2012 pdf [327 kB]
Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření ZSO VaK Znojemsko pdf [620 kB]
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ZSO VaK pdf [116 kB]
Rozvaha bilance VaK ZSO Znojemsko 12/2012 pdf [90 kB]
Příloha - ZSO VaK Znojemsko pdf [100 kB]
Informace o návrhu výroku ÚR stavba RD Dřevínková - Hlůšek pdf [89 kB]
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - zrušení TP Konečný Milan na adrese Šatov 444 doc [35 kB]
Usnesení EÚ Jeseník o elektronické dražbě na den 19.5.2013 - dlužník Anežka Jakoubková pdf [220 kB]
Veřejná vyhláška FÚ - oznámení o zpřístupnění předpisného seznamu daně z nemovistosti za rok 2013 pdf [65 kB]
Veřejná vyhláška o oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu za rok 2012, kterým se vyměřuje místní poplatek za odpad osobám, kteří nezaplatili odpad za rok 2012 doc [827 kB]
Závěrečný účet za rok 2012 Svazku znojemských vinařských obcí ,,Daníž". pdf [184 kB]
Příloha k závěrečnému účtu za rok 2012 Svazku znojemských vinařských obcí ,,Daníž" - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad. pdf [4 MB]
Územní rozhodnutí - výstavba základnové stanice BTS 599 žst. Šatov pro SŽDC pdf [118 kB]
Výzva účastníkům řízení - rušení trvalého pobytu pana Milana Konečného na adrese Šatov 444 doc [30 kB]
Informace o návrhu výroku ÚR - stavba RD Kuřitka- Šťastná pdf [87 kB]
Pozvánka na jednání zastupitelstva Městyse Šatov č. 3/2013, které se uskuteční v úterý dne 23.4.20213 v 19..00 hod. doc [1 MB]
Usnesení o opatrovníkovi - Konečný pdf [141 kB]
Oznámení o zahájení řízená - opatrovník Konečný pdf [358 kB]
Návrh rozpočtu svazku na rok 2013 - Svazek znojemských vinařských obcí ,,Daníž", Hnanice pdf [110 kB]
Záměr na prodej pozemku p.č. 4037/4 - Farská niva doc [584 kB]
Záměr na prodej pozemku p.č. 300 doc [588 kB]
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Konečného na adrese Šatov 444 doc [631 kB]
Pozvánka na jednání­ ZM Šatov č. 2/2013, které se uskuteční­ v úterý dne 26.2.2013 v 18.00 hod. na Úřadu městyse Šatov. doc [732 kB]
Výroční zpráva za rok 2012 dle § 18 z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím doc [864 kB]
Oznámení záměru bezúplatného převodu nemovitosti. doc [633 kB]
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o zamítnutí odvolání p. Hricové - určení právního vztahu p.č. 4715 v k.ú. Šatov pdf [564 kB]
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - oznámení o zrušení TP Vaňurovi, Šatov 272 doc [711 kB]
Oznámení o zahájení ÚŘ - stavba RD P. Danielová a N. Machát pdf [81 kB]
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR II. kolo doc [33 kB]
Jednání ZM Šatov dne 10.1.2013 - čtvrtek (oprava dne) doc [611 kB]
Oznámení o zastavení exekuce proti povinné Ireně Čermákové, bytem Šatov143 pdf [101 kB]
Pozvánka na jednání zastupitelstva Městyse Šatov č. 1/2013 na den 10.1.2013. doc [478 kB]
 
<