|||

    ||||

      ||||
Zveřejněné dokumenty
ATTACHMENTS_TITLE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SDekloratorní rozhodnutí č.j. 252_2012 ve věci návrhu paní Zdeňky Hricové na dekl2871 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SDražební vyhláška o nařízené dražbě nemovitostí povinného Lukáše Vally, Šatov 43106 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SNávrh Závěrečného účtu DSO Daníž vodovody Šatov za rok 2011723 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUpozornění E.ONU vlastníkům nemovitostí na ořez dřevin, ohrožující provoz distri1271 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SInformace starosty Městyse Šatov o počtu a sídle okrsků - volba prezidenta ČR ro404 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SKalkulace vodného Svazku Daníž 2013.doc933 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SKoncepce Aktualizace Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomor80 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SMístní akční skupina Znojemské vinařství, o.s. vyhlašuje dne 2.8.2012 - 2. VÝZVU400 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SNávrh rozpočtu svazku na rok 2012 - Svazek znojemských obcí ,,Daníž".28 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SNávrh rozpočtu na rok 201263 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SNávrh rozpočtu ZOS VAK Znojemsko na rok 2013.pdf329 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SNávrh výroku územního rozhodnutí - přístavba lisovny stavebník Jana Křišťálová, 79 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SNávrh výroku územního rozhodnutí - stavba objektu sportovnětechnického zázemí - 83 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SNávrh výroku územního rozhodnutí - stavba studny, stavebník Tomáš Plocr, Šatov 779 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SNávrh závěrečného účtu Městyse Šatov za rok 20111389 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SPříloha k Návrhu závěrečného účtu Městyse Šatov 2011 -Rozvaha1192 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení ÚM Šatov o uzavření pokladny, v letošním roce je pokladna otevřena napo23 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOpatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací1312 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - s1198 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - u1151 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů23 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů..pdf93 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení starosty Městyse Šatov o době a místě konání volby prezidenta ČR ve dne32 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o prodloužení lhůty k dokončení stavby -"Realizace polních cest Šatov"1897 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o projednávání Návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Šatov.pdf2503 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka - zrušení údaje o míst1587 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o zahájení správního řízení - existence komunikace.pdf767 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o zahájení ÚŘ stavba RD a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na 17.7.282 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k ústnímu jednání Šatov, kabel NN1260 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o zrušení konkursního řízení na ředitele/ky ZŠ Šatov458 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení zahájení ÚŘ a pozvání k veřejnému ústnímu jednání dne 7.2.2012 v 8.15 h2569 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOZV č. 2_2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přeprav1219 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOZV č.1/2012 o zrušení MP za VHP614 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SPozvánka na I. schůzku OVK pro volbu prezidenta ČR v roce 2013 na středu 19.12.228 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SPozvánka na jednání zastupitelstva Městyse Šatov č. 5/2012, konaného den 24.5.20459 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SPozvánka na jednání zstupitelstva Městyse Šatov č. 4/2012 dne 24.4.2012 v 18.00 695 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SPozvánka na jednání zastupitelstva Městyse Šatov č. 10/2012 den 18.12.2012.757 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SPozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Šatov č. 6/2012, konaného dne 19.6.20853 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SPozvánka na jednání zastupitelstva Městyse Šatov dne 4.9.2012 v 19 hodin854 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SPříloha k Návrhu Záv.účtu DSO vodov.Šatov za rok 2011-FIN 2-12M_2.pdf716 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SPříloha k Návrhu Závěr.účtu DSO vodov.Šatov za rok 2011- FIN 2-12M_1.pdf895 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SPříloha k Návrhu Závěr.účtu DSO vodov.Šatov za rok 2011- Výkaz zisku a ztrát.pdf619 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SPříloha k Návrhu Závěr.účtu DSO vodov.Šatov za rok 2011-Příloha_1.pdf1923 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SPříloha k Návrhu Závěr.účtu DSO vodov.Śatov za rok 2011-Příloha_2.pdf1273 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SPříloha k Návrhu Závěrečného účtu DSO vodov.Šatov za rok 2011- Rozvaha.pdf1001 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SPříloha k Návrhu závěrečného účtu Městyse Šatov 2011 - FIN 2 - 12M - 2.pdf1441 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SPříloha k Návrhu závěrečného účtu Městyse Šatov 2011 - FIN 2-12M - 1.pdf1947 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SPříloha k Návrhu závěrečného účtu Městyse Šatov 2011 - Příloha 2.pdf1253 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SPříloha k Návrhu Závěrečnému účtu Městyse Šatov 2011 - Příloha 1.pdf2025 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SRozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 12.4.2012 o odvolání nebezpečí v118 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SRozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. 1/2012 ze dne 21.3.2012 o vyhlášení 748 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SRozhodnutí MěÚ Znojmo, odboru dopravy - změna stavby před dokončením - " Realiza2262 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SRozpočtový výhled ZOS VaK Znojemsko na období 2014 - 2016 - návrh.pdf155 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SSdělení - Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcován509 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SStanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Šatově.pdf1141 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SStanovisko MŽP podle zákona č. 100_2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prost92 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SStočné - kalkulace Zájmové sdružení obcí VODOVODY a KANALIZACE ZNOJEMSKO 2013.pd75 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení - dražební rok nemovitých věcí nařízený na den 22.08.2012 usnesením č.j168 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení o dražební vyhlášce a oznámení dražebního roku - dlužník Vladislav Beck308 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení o dražebním jednání - dlužník Váca Václav, bytem Tasovice 67.pdf153 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení o dražebním jednání dne 6.3.2012 - dražba 1_5 podílu nemovitostí v Šato173 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení o dražebním jednání na 16.01.2013 v EÚ Břeclav - dlužník Baja s.r.o., n87 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení o elektronické dražbě na 31.1.2013 - povinné Ireny Čermákové na nemovit159 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení o eletronické dražbě na 28.08.2012 - dlužník Martin Vaňura, Šatov 272.p133 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení o nařízení dalšího dražebního jednání na 17.4.2012 - dražba bytového do120 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení o nařízení elektronické dražby dne 29.11.2012 - dlužník Zuzana Procházk151 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení o nařízení opakované dražbě - dlužníci manželé Čermkovi, Vranovská Ves.84 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení o odročení dražby a změně způsobu konání dražby - dům 444 v Šatově, dlu104 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení o odročení dražebního jednání,nařízeného na 17.1.2012 na neurčito - dlu74 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení o opakované dražbě p.č. 4458 v k.ú. Šatov, dlužník Josef Štourač, Šatov51 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení o opakované elektornické dražbě - dlužník Váca Antonín, roč. 1960, byte141 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení ÚM Šatov o ustanovení opatrovníka panu Tomáši Hrubému, ročník 1990 ve v1666 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení o zastavení územního řízení na stavbu RD stavebníků Matéjových, Šatov 175 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SÚzemní rozhodnutí o umístění stavby - přístřešek na vinařský lis pro Městys Šato90 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SÚzemní rozhodnutí Šatov, kabel NN - zahrady, p. Peřinka.pdf94 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška FÚ Znojmo o vyložení hromadného předpisného seznamu - daň z nem64 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o zrušení údaje o mís35 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j. 449/2012 - oznámení o zahájen31 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVodné - kalkulace Zájmové sdružení obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO 2013.pdf81 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška - výzva účastníkům řízení - určení právního vztahu o existenci 1184 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVV návrh obecné povahy - ochranná pásma letiště Znojmo.pdf267 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVyhlášení konkurzu na místo ředitele/ky ZŠ Šatov.948 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVyjádření náměstkyně ministryně kultury ČR k návrhu zrušení památkové zóny v Šat783 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVýroční zpráva za rok 2011 dle § 18 z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k in714 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVýzva k podání nabídky a textová část zadávací dokumentace pro zadávní veřejné z938 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVýzva k podání nabídky a textová část zadávací dokumentace pro zadávní veřejné z2724 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVýzva účastníkům řízení - řízení o určení právního vztahu o existenci komunikace1151 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVýzva vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí ÚM Šatov - určení právního 1511 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SZávěr zjišťovacího řízení - rozvoj Jihomoravského kraje.pdf152 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SZávěrečný účet za rok 2011 - Svazek znojemských vinařských obcí Daníž a zpráva a785 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SPříloha k Návrhu záv.úč.DSO vodov.Šatov za rok 2011- Zpráva o výsledku přezkoumá1866 Kb
 
<