|||

    ||||

      ||||
Zveřejněné dokumenty
ATTACHMENTS_TITLE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SDoručení veřejnou vyhláškou - Daberger Lukáš, Šatov 163790 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SDražební vvyhláška - Antonín Váca, Šatov 335.pdf858 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SDražební vyhláška o provedení elektronické dražby dlužník Zdeňka Navrátilová, Ša336 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SNávrh opatření obecné povahy - výjímka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozené129 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SNávrh výroku ÚR - rozhodnutí o umístění stavby zahradní domek s garáží a skladem81 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SNávrh výroku ÚR - stavba nevýrobní haly - TEC-TRADE Znojmo.pdf1092 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SNávrh výroku územního rozhodnutí - nástavba vinného sklípku v Šatově pro pana Jo77 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SNávrh výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o změně stavby - přístavba rodinné78 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SNávrh výroku územního rozhodnutí - TJ Tatan Šatov, víceúčelové hřiště s umělým p80 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SNávrh výroku územního rozhodnutí -stavba bazénu Peterkovi, Šatov 167.pdf79 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOpaření obecné povahy JMK Brno - bobr evropský.pdf136 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOpatření obecné povahy - povoluje se vyjímka ze zákazů (§ 50 odst. 1 a 2 zákona 129 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení ČSÚ čísla sčítacího obvodu pro Šatov.pdf48 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení ČSÚ jména sčítacího komisaře pro Šatov a seznam čísel popisných.pdf29 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České republice.pd1014 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení dražebního roku - dlužník Eva Drvoštěpová, Šatov 172.pdf120 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o dražbě rodinného domu manželů Čermákových ve Vranovské Vsi.pdf83 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o opravě chyby v datu dražby RD manželů Čermákových ve Vranovské Vsi.pd73 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení Úřadu Městyse Šatov o vyložení dokumentu - Organizačního řádu obce, sch10 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o zahájení řízení - prodloužení plynovodu Peterkovi.pdf79 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o zahájení SŘ - jednání 14.6.2011, stavba rodinného domu Nachtnebl Vikt78 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o zahájení stavebního řízení - ,,Realizace polních cest, Šatov" na poze2100 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k ústnímu jednání - přístavba a nástavba lisovn124 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k ústnímu jednání - přeložka VV c79 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o zahájení územního řízení a pozvánka na ústní jednání 17.1.2012 v 9_3080 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení Pozemkového fondu ČR o zamýšleném převodu p.č. 936 v k.ú. Šatov.pdf185 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení zahájení SŘ - jednání 14.6.2011 stavba rodinného domu Tomi Ladislav a A79 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení zahájení územního řízení a pozvání k vyřejnému ústnímu jednání - vodovo761 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání dne 6.177 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SRozhodnutí -Územní rozhodnutí přístavba a nástavba lisovny Plocr Tomáš, Šatov 7688 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SRozhodnutí o umístění stavby - rodinný dům, zpevněné plochy a přípojky elektro, 1191 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SRozhodnutí o umístění stavby - rodinný dům, garáž, účelová kamunikace, zpevněné 1252 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SStavební povolení Realizace polních cest Šatov stavebník MZ, Pozemkový úřad Zn1855 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení EÚ Brno, Mgr. J. Homoly o dražebním jednání na 3.5.2011 v 15_30 hodin v177 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení o dražebním jednání bytového domu Šatov 444 na den 24.1.2012 v sídle Ex110 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - dražba domu č.p. 270 s přísluše140 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba - Váca Antonín, Šat1123 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení o nařízení dražebního jednání - Helena Juračková, Šatov 349, v k.ú. Šaf100 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení o nařízení dražebního jednání dne 31.8.2011 EÚ v Brně, Smetanova 17 na 122 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení o nařízení dražebního jednání na den 19.4.2011 v Brně, Minská 54, draži76 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení o opakované dražbě - p.č. 4730 v k.ú. Šatov, dlužník Marie Saxová, Šato317 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení o provedení územního řízení -Tomáš Plocr, Šatov 76 - přístavba a nástav90 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci zrušení údaje o mís15 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení soudního exekutora Mgr. Kubise o dražbě movitých věcí Evy Drvoštěpové n122 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SÚzemní rozhodnutí na stavbu RD - stavebník Eva Molerová, Šatov 444.pdf92 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SÚzemní rozhodnutí o umístění stavby - přeložka VV 22kV cihlena Šatov pro E.ON.pd87 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SÚzemní rozhodnutí o umístění stavby - prodloužení STL plynovodu + 1 STL přípojka84 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SÚzemní rozhodnutí o změně využití území z orné na komunikaci, pč. 1027_1 , vlast79 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SÚzemní rozhodnutí pro E.ON - rozšíření sítě NN přípojka pro RD p. Molerová + kab89 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška - Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje577 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška - výzva pro vlastníky nemovitých kulturních památek formou veře1135 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška o ulož. písemnosti Konečný, Šatov 444.pdf80 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Zásad ÚR JMK, datu a místě konání ve553 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška o uložení písemnosti č.j. 187/OÚD/2011 pro Jiřinu a Vlastislava599 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka o175 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVyhláška 1/2011 o uložení písemnosti - oznámení o zahájení řízení ve věci zrušen664 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVyhláška ÚM Šatov č. 2/2010 o uložení písemnosti - rozhodnutí o zrušení údaje o 11 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVyhláška 2/2011 o uložení písemnosti pro- Zuzana Šípková, nar. 11.11.1987, trval12 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVyhláška č. 3 o uložení písemnosti- rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého 12 Kb
 
<