|||

    ||||

      ||||
Zveřejněné dokumenty
ATTACHMENTS_TITLE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SDoručení veřejnou vyhláškou oznámení o uložení daňové písemnosti pro Balažovič M97 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SDotace pro podnikatele z Programu rozvoje venkova.pdf137 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SDražební vyhláška na den 19.10.2010 v 10.00 hod. v kanceláři Exekutorského úřadu846 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SDražební vyhláška na den 19.10.2010 v 10.30 hod. v kanceláři Exekutorského úřadu836 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SDražební vyhláška na den 19.10.2010 v 11.00 hod. v kanceláři Exekutorského úřadu846 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SDražební vyhláška na den 19.10.2010 v 9.30 v kanceláři Exekutorského úřadu v Tře914 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SDražební vyhláška na den 28.04.2010 budova HOLIDAY INN Brno, Křížkovského 20, Br197 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SDražební vyhláška na den 22.10.2010 8:00 hodin Přerov, povinný Tyahur Josef, Šat71 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SExekuční příkaz na prodej nemovitosti č.p.253, p.č. 279, p.č. 280, vše v k.ú. Ša345 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SInformace pro občany - pálení klestí68 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SNabídka pozemků určených k převodu podle z.č. 95/1999 Sb., § 7 uveřejněná Pozemk413 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SNávrh výroku územního rozhodnutí o umístění stavby RD, garáže, přípojek a oploce1521 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SNávrh výroku územního rozhodnutí - Plocr Tomáš, Šatov 76, přístavba a nástavba l131 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SNávrh výroku územního rozhodnutí o změně stavby -přístavba lisovny na p.č. 223, 73 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SObecně závazná vyhláška č. 1_2010 o místních poplatcích.pdf2092 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SObecně závazná vyhláška č. 2_2010 o stanovení systému shromážďování, sběru, přep686 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SObecně závazná vyhláška č. 3_2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďo1147 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení Finančního úřadu ve Znojmě - daňové přiznání a platby daní za rok 200923 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení MěÚ Znojmo, odboru dopravy - návrh na stanovení místní úpravy provozu n156 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamanetu ČR ve dn20 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva, konaných ve dnech 15. a 22 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SInformace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí, kon20 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o přerušení dodávky EE dne 19.05.2010 v části Šatova, zařízení a provoz35 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o přerušení EE dne 24.05.2010 v části Šatova, zařízení a provozy napáje35 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o přerušení dodávky EE 30.06.2010 v době od 10:00 do 15:00 hodin , část35 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o přerušení dodávky EE dne 30.8.2010 v době od 7:30 - 14:30 hod., vypnu36 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o úlné uzavírce silnice III/41322 v Městysu Šatov od konce obce u hřbit71 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o úplné uzavírce silnice III/41322 od konce obce u ŽS Šatov do Chvalovi57 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o zahájení řízení o změně využití území p.č. 4354 - z ostatní plochy na70 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka - zrušení údaje o míst40 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o zahájení řízení o ustanovení opatrovníka - zrušení trvalého pobytu p.40 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o zahájení řízení 38 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o zamýšleném převodu p.č. 304 v k.ú. Šatov Pozemkového fondu ČR, územní236 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 8.9.2010 v době od 7:30 - 12661 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SPříkaz ČTÚ Brno k zaplacení pohledávky pana Pavla Medka, Šatov 444109 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SSdělení vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování 100 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVýzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - z22 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SStanovení registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech1026 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SStanovení záplavového území toku Daníže a vymezení aktivní zóny záplavového územ153 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUpozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí ve věci zajištění povinnosti podl77 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci zrušení údaje trval26 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení o ustanovení opatrovníka ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu 26 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení Českého telekomunikačního úřadu Brno o ustanovení opatrovníka pro dlužn75 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SÚzemní rozhodnutí o změně využití území z ostatní plochy na lesní pozemek p.č. 4132 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška FÚ o uložení písemnosti - Boháček.pdf285 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška Finančního úřadu Znojmo o uložení písemnosti pro - Josef Boháče58 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška Finančního úřadu Znojmo o uložení daňové písemnosti - Marie Ask58 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška FÚ Znojmo o uložení daňové písemnosti - Pila VKP s.r.o57 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVyhláška Finančního úřadu Znojmo o vyměření daně z nemovistostí na rok 201075 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška Finančního úřadu Znojmo o uložení písemnosti pro příjemce : Ann50 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVyhláška o uložení daňové písemnosti ze dne 30.07.2010, č.j. 437/2010 Medek Pave22 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVyhláška o uložení daňové písemnosti pro - Pavel Medek, Šatov 44422 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVyhláška o uložení daňové písemnosti ze dne 30.07.2010, č.j. 438/2010 Meisterová22 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVyhláška o uložení daňové písemnosti pro - Magdalena Meisterová, Šatov 37822 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVyhláška o uložení daňové písemnosti ze dne 30.07.2010, č.j. 451/2010 Rehová Len22 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVyhláška o uložení daňové písemnosti pro - Lenka Rehová, Šatov 12422 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVyhláška č. 1/2010 o uložení písemnosti - oznámení o zahájení řízení ve věci zru22 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVyhláška č. 2/2010 o uložení písemnosti - rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém p22 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška o uložení písemnosti pro Annu Nekudovu, Šatov 251209 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVyhláška 1/2010 o uložení písemnosti pro : Pavol Virec, ročník 1956, trvale byte22 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVýluka drážní dopravy na trati Břeclav - Valtice dne 7. 4. 2010.pdf80 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVýluka drážní dopravy na trati Znojmo - Hodonice dne 9. 4. 2010.pdf80 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVýluka drážní dopravy na trati Znojmo - Olbramkostel dne 7. 4. 2010.pdf104 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVýluka drážní dopravy na trati Znojmo - Šatov ve dnech 7. až 9. 4. 2010.pdf80 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVýluka drážní dopravy ve dnech 27. a 28. 1. 2010.pdf80 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVýluka v železniční dopravě dne 2. 5. 2010.pdf80 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o změně viničních tratí Šatov od 01.10.2010 - informace ÚKZÚZ Znojmo56 Kb
 
<