|||

    ||||

      ||||
Zveřejněné dokumenty
ATTACHMENTS_TITLE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení o nařízení dražebního jednání dne 20.1.2010 proti povinnému Miroslavu D1163 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SDražební vyhláška 042 EX 258/09-23 proti povinnému Josefu Štouračovi, trvale byt936 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení - Dražební vyhláška na dražební jednání 6.1.2010 v 9:30 hodin v Přerově820 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SNávrh výroku územního rozhodnutí - Klarisová - rozhodnutí o umístění stavby RD, 77 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SNávrh výroku územního rozhodnutí Josef Turek a Marie Turková, Šatov 273 - přísta37 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOpatření obecné povahy o vydání územního plánu.pdf79 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 21 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SOznámení o počtu a sídle volebního okrsku zaregistrovaným stranám pro volby do P20 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SPřerušení řízení.pdf35 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_S Příloha č. 1 k Vyhlášce 2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďová265 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUsnesení č. 11-2/2009 k vydání územního plánu75 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SÚzemní plán - hlavní výkres.pdf3552 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SÚzemní plán - koordinační výkres.pdf4848 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SÚzemní plán - odůvodnění.pdf174 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SÚzemní plán - textová část.pdf196 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SÚzemní plán - výkres krajina.pdf3977 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SÚzemní plán - výkres širší vztahy.pdf2639 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SÚzemní plán - výkres zábor.pdf2340 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SÚzemní plán - základní výkres.pdf1246 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška - stavební povolení Obecní kanalizace a vodovod Šatov, prodlouž107 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška - stavební povolení Obecní kanalizace a vodovod Šatov, prodlouž150 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška - stavební povolení Obecní kanalizace a vodovod Šatov, prodlouž143 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška - stavební povolení Obecní kanalizace a vodovod Šatov, prodlouž123 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška - stavební povolení Obecní kanalizace a vodovod Šatov, prodlouž106 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška - územní plán Šatov.pdf18 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu územního plánu Šatov.pdf22 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška Finančního úřadu ve Znojmě - uložení písemnosti, Veronika Kohou277 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška FÚ Znojmo č.j. 99286_09_346914704225 - příjemce Rychlostav s.r.46 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška FÚ Znojmo o uložení písemnosti.pdf278 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška o uložení písemnosti - Boháček.pdf278 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška o uložení písemnosti Potočný Ján, Šatov 124.pdf37 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVeřejná vyhláška- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu je54 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVyhláška FÚ Rychlostav.pdf192 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SObecně závazná vyhláška č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému, shomažďo26 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVyhláška o vyměření daně z nemovitosti za rok 2009.pdf64 Kb
 
<