|||

    ||||

      ||||
Titulek Závěrečného účtu 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko. doc [26 kB]
Obsah Závěrečného účtu 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko. doc [24 kB]
Usnesení - Závěrečný účet 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko. pdf [76 kB]
Vyhodnocení rozpočtu - Závěrečný účet 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko. pdf [327 kB]
Provozní výdaje - Závěrečný účet 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko. xls [70 kB]
Stočné - Závěrečný účet 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko. pdf [217 kB]
Vodné - Závěrečný účet 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko. pdf [219 kB]
Přehled úvěrů a půjček - Závěrečný účet 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko. xls [24 kB]
Vypořádání dotací přijatých obcemi a DSO z rozpočtu JMK -Závěrečný účet 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko. xls [22 kB]
Opatření k nápravě chyb a nedostatků - Závěrečný účet 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko. doc [29 kB]
Návrh závěrečného účtu DSO Daníž vodovody Šatov za rok 2012 pdf [2 MB]
Příloha k Návrhu závěrečného účtu DSO Daníž vodovody Šatov za rok 2012-Výkaz FIN2-12M pdf [2 MB]
Návrh závěrečného účtu Městyse Šatov za rok 2012 doc [1 MB]
Příloha č.2 k Návrhu závěrečného účtu Městyse Šatov za rok 2012 pdf [1 MB]
Příloha č.1 k Návrhu závěrečného účtu Městyse Šatov za rok 2012 pdf [2 MB]
Návrh rozpočtu DSO Daníž vodovody Šatov na rok 2013 xls [12 kB]
Návrh rozpočtu Městyse Šatov na rok
Potvrzení o převzetí zprávy - Závěrečný účet 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko. pdf [37 kB]
Zpráva auditora - Závěrečný účet 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko. pdf [615 kB]
Srovnávací tabulka účetní evidence a inv. soupisů k inv. zprávě - Závěrečný účet 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko. doc [144 kB]
Inventarizační zpráva - Závěrečný účet 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko. doc [28 kB]
Komentář - Závěrečný účet 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko. doc [34 kB]
 
<