|||

    ||||

      ||||

Areál československého opevnění v Šatově

pěchotní srub MJ–S 3 „Zahrada“

 

Areál československého opevnění v Šatově s pěchotním srubem MJ–S 3 Zahrada se nachází na jižním okraji městyse Šatov.

Veřejnosti přístupný objekt stálého těžkého opevnění je unikátní svým plánovaným využitím československou armádou po druhé světové válce při předpokládaném vypuknutí tzv. studené války.

Stavba srubu začala 15. června 1938 a betonáž proběhla ve dnech 22. až 30. srpna 1938. Do září roku 1938 se srub nepodařilo stavebně dokončit. Po druhé světové válce armáda objekt stavebně dokončila. Od roku 1960 se stal novou zbraní srubu, upravený tankový kanón ráže 85 mm vz. 44 ze středního tanku T-34/85 (zaveden jako pevnostní kanón PvK vz. 44/59, který byl vyroben v počtu 20 ks). Armáda objekt využívala až do konce roku 1999.    

Rekonstruovaný srub je uveden do podoby z osmdesátých let 20. století. Ve srubu je instalována pevnostní výzbroj – dva pevnostní kanóny, těžké a lehké kulomety a další důležitá výbava. V blízkosti srubu se nachází také 9 m vysoká strážní věž, replika domku pro celní stráž a pasovou kontrolu z roku 1938 a prvky protitankových překážek.

 

Provozní doba:

duben, květen a říjen: sobota a neděle a státní svátky 9.00–17.00

prohlídky v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 (12.00–13.00 polední přestávka) poslední prohlídka v 16.00 hod.!

Návštěvu mimo stanovené dny v uvedených měsících lze pro skupiny nad 10 osob objednat u správce.

 

červen, červenec, srpen a září: úterý–neděle 9.00–17.00

prohlídky v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 (12.00–13.00 polední přestávka)

poslední prohlídka v 16.00 hod.!

 

Provozovatel: Technické muzeum v Brně www.technicalmuseum.cz

Telefon: 602 438 637, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

U průvodce je možno zakoupit „Pevnostní víno“ z produkce Znovínu Znojmo, a.s.  

 

Pěchotní srub MJ–S 3 „Zahrada“ – historie

Pěchotní srub MJ–S 3 „Zahrada“ je samostatným oboustranným objektem vybudovaným ve II. stupni odolnosti.
Pěchotní srub byl zadán k výstavbě spolu s dalšími objekty 18. května 1938 jako součást 1./XI. stavební podúsek ŽSV XI Hrušovany nad Jevišovkou. Prvním pracovním dnem na podúseku byl 15. červen 1938, lhůta k provedení stavby byla stanovena na 250 dnů. Pěchotní srub MJ - S 3 "Zahrada" byl vybetonován ve dnech 22.-30. srpna 1938. Do září 1938 se však srub nepodařilo stavebně dokončit ani vybavit. Během okupace došlo k vytržení střílen pro 4 cm kanón vz. 36 a střílen pro dvojče těžkých kulometů vz. 37.
V roce 1947 bylo rozhodnuto o reaktivaci 6 stavebně dokončených objektů na jižní Moravě. Následující rok byl pěchotní srub MJ - S 3 spolu s dalšími pěti sruby stavebně dokončen včetně úpravy terénu. Dokončovací práce byly zadány na základě neveřejné soutěže 17. července 1947 znojemské firmě architekta a stavitele J. Růžičky a lhůta ke splnění prací byla stanovena na 120 dní. Za první pracovní den byl určen 21. červenec 1947 a posledním měl být 30. duben 1948. V rámci těchto prací bylo provedeno osazení střílen kulometů, byla provedena dostavba vnitřních cihlových příček a obnovena poškozená nebo nedokončená vnitřní i vnější omítka i s izolací střešní desky. Z důvodu malého počtu stavebních dělníků došlo k prodloužení lhůty na dokončení, a to na 150 pracovních dní, tj. do 17. června 1948. Kolaudace proběhla pak až 11. listopadu 1948 a veškeré závady byly odstraněny 7. prosince 1948. Realizované stavební úpravy si vyžádaly u pěchotního srubu MJ - S 3 celkem 1 166 000 Kč. Dokončeny byly také kameninové záhozy a provedeny terénní úpravy. Roku 1950 došlo k osazení nově vyrobených pancéřových zvonů Vítkovickými železárnami v Ostravě. V průběhu roku 1951 byly do objektu instalovány podlážky zvonů. Srub byl nově omítnut a zamaskován. Ve stejném roce proběhla i montáž části vnitřního vybavení.
Další stavební práce vedoucí k rekonstrukci pěchotního srubu a jeho možného bojového nasazení byly zahájeny v roce 1959 (stejné práce se týkaly také dalších pěchotních srubů na jižní Moravě). V létě roku 1959 pracovní jednotky od pohraničních útvarů na jižní Moravě (5. motostřelecký pluk z Mikulova a 9. motostřelecký pluk ze Znojma) společně se ženijním útvarem z Bratislavy-Petržalky provedly vybourání ocelolitinových střílen pro kanón vz. 36 a zabetonovaly nové střílny pro pevnostní kanón PvK vz. 44/59 ráže 85mm vybraný jako nová protitanková zbraň. Novou hlavní zbraní objektu se staly dva pevnostní kanóny vz. 44/59 ráže 85 mm, jejichž vývoj probíhal v letech 1952-1959 a zaveden do výzbroje byl v dubnu 1959. Rekonstrukce 20 ks pevnostních kanónů byla dokončena v roce 1959. K samotné instalaci dvou pevnostních kanónů došlo v první polovině roku 1960 a zůstávaly na rozdíl od další výzbroje stále v objektu, kulomety společně s municí byly uskladněny u útvarů, které zabezpečovaly údržbu a v případě potřeby by zajistily osádku pěchotního srubu. Pro obsazení byla u 5. motostřeleckého pluku v Mikulově vytvořena tzv. "Rota osádek těžkého opevnění". Další výzbroj srubu tvořily původní prvorepublikové těžké kulomety vz. 37 ve dvou lafetách s odvodem vystřílených nábojnic do ochranného příkopu, každá pro dva těžké kulomety. Další výzbroj srubu tvořily lehké kulomety vz. 26 v počtu 6 ks. V pěchotním srubu se používaly pevnostní lafety stejných vzorů, jaké byly pro objekt určeny v 30. letech 20. století, ale vyrobené většinou až později v 50. letech, ale podle původních vzorů. Stejně tak tomu bylo v případě optické výbavy - periskopů do pěchotních zvonů a stěnových periskopů.
Armáda počítala pro obsazení srubu s osádkou čítající 28 vojáků. Pěchotní srub neměl stálou osádku, ale byl po řadu let zakonzervován včetně pevnostních kanónů. Lafety, pěchotní zbraně a optické vybavení byly uloženy v kasárnách jednotek určených k boji v pěchotních srubech. (Stejná situace byla i u ostatních pěchotních srubů na jižní Moravě).
Pravidelná údržba probíhala do poloviny 90. let i s výcvikem osádek. Na konci roku 1999 v souvislosti se skončením aktivního využití objektů na jižní Moravě byla pevnostní jednotka zreorganizována a změněno její určení.
Česká armáda využívala pěchotní srub MJ - S 3 "Zahrada" až do konce roku 1999, kdy byl vyklizen a pevnostní výbava odvezena.
Technické muzeum v Brně zpřístupnilo srub v červnu 2005, o rok později proběhla instalace původní výzbroje a další výbavy používané osádkou.

 

arel s. opevnn ...
arel s. opevnn v atov 01 arel s. opevnn v atov 01
arel s. opevnn ...
arel s. opevnn v atov 010 arel s. opevnn v atov 010
arel s. opevnn ...
arel s. opevnn v atov 011 arel s. opevnn v atov 011
arel s. opevnn ...
arel s. opevnn v atov 012 arel s. opevnn v atov 012
arel s. opevnn ...
arel s. opevnn v atov 02 arel s. opevnn v atov 02
arel s. opevnn ...
arel s. opevnn v atov 03 arel s. opevnn v atov 03
arel s. opevnn ...
arel s. opevnn v atov 04 arel s. opevnn v atov 04
arel s. opevnn ...
arel s. opevnn v atov 05 arel s. opevnn v atov 05
arel s. opevnn ...
arel s. opevnn v atov 06 arel s. opevnn v atov 06
arel s. opevnn ...
arel s. opevnn v atov 07 arel s. opevnn v atov 07
arel s. opevnn ...
arel s. opevnn v atov 08 arel s. opevnn v atov 08
arel s. opevnn ...
arel s. opevnn v atov 09 arel s. opevnn v atov 09

 
<