|||

    ||||

      ||||
Městys Šatov (stav ke dni 22.08.2017) [Archiv]
Fyzická úřední deska je umístěna u vchodu do úřadu Městyse Šatov
1. Různé - určeno pro dokumenty bez rozlišení
2. Úředně vyhlašované dokumenty - dokumenty ostatních úředních institucí
3. Územní rozhodnutí a záměry obce - záměry o pronájmech a prodejích nemovitostí
4. Závazné vyhlášky Městyse Šatov
5. Finanční dokumenty
6. Veřejné zakázky malého rozsahu

Starší dokumenty naleznete v Archivu sejmutých dokumentů

Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: calendar Datum sejmutí: calendar
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie
15.8.2017 21.8.2017 Monitorovací zpráva č. 14 období 14.8. - 20.8.2017 o výskytu škodlivých organismů v révě vinné. pdf [1 MB] Různé
8.8.2017 14.8.2017 Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - Jižní Morava. Období 7.8.-13.8.2017 pdf [1 MB] Různé
2.8.2017 6.8.2017 Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - Jižní Morava 31.07.-06.08.2017 pdf [909 kB] Různé
1.8.2017 17.8.2017 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - oznámení o zahájení spr. řízení ve věci ustanovení opatrovníka ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Anežka Jakoubková a Jiří Jakoubek pdf [659 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
27.7.2017 7.8.2017 Pozvánka - projekt Grenzgang (Putování po hranici) - v sobotu 5.8.2017 v Šatově a na bývalém hraničním přechodu Hnanice/Mitterretzbach. pdf [1 MB] Různé
26.7.2017 7.8.2017 Pozvánka - projekt Grenzgang (Putování po hranici) - v sobotu 5.8.2017 v Šatově a na bývalém hraničním přechodu Hnanice/Mitterretzbach. doc [26 kB] Různé
21.7.2017 7.8.2017 Oznámení záměru prodeje nemovitosti p.č. 4149 k.ú. Šatov pdf [2 MB] Úředně vyhlašované dokumenty
19.7.2017 19.8.2017 Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje 1/2017 ze dne 18.07.2017 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vniku požáru pdf [181 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
19.7.2017 24.7.2017 Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné Jižní Morava 17.07.2017-23.07.2017 pdf [843 kB] Různé
13.7.2017 11.8.2017 Výlukový jízdní řád platný ve dnech 15.07.2017-10.08.2017

pdf [285 kB] Různé
13.7.2017 31.7.2017 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - oznámení o zahájení spr. řízení ve věci zrušení údaje o místu trv. pobytu - Anežka Jakoubková a Jiří Jakoubek pdf [634 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
13.7.2017 20.7.2017 Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Šatov č. 6/2017 dne 20.7.2017. pdf [553 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
3.7.2017 10.7.2017 Uzavření Úřadu městyse Šatov dne 7.7.2017. doc [16 kB] Různé
3.7.2017 10.7.2017 Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - Jižní Morava 26.06.2017-02.07.2017 pdf [871 kB] Různé
30.6.2017 24.7.2017 Oznámení zveřejnění Rozpočtového opatření č.3/2017 - Vodovody a kanalizace Znojemsko pdf [162 kB] Různé
21.6.2017 26.6.2017 Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - Jižní Morava 19.06.2017-25.06.2017 pdf [873 kB] Různé
19.6.2017 26.6.2017 Pozvánka na jednání zastupitelstva Městyse Šatov č. 5/2017 dne 26.6.2017. doc [664 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
16.6.2017 14.7.2017 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí p.č. 865/10, 865/11, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových docx [33 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
16.6.2017 14.7.2017 Fotodokumentace p.č. 865/10, 865/11 jpg [334 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
16.6.2017 14.7.2017 Podmínky výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových docx [42 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
16.6.2017 14.7.2017 Ortofotomapa p.č. 865/10, 865/11 jpg [3 MB] Úředně vyhlašované dokumenty
16.6.2017 14.7.2017 Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení - FO docx [20 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
16.6.2017 14.7.2017 Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení - PO k výběrovému řízení s aukcí č. BZN/23/2017 docx [20 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
16.6.2017 14.7.2017 LV 865/10,865/11 pdf [77 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
16.6.2017 14.7.2017 Návrh kupní smlouvy p.č. 865/10, 865/11 docx [40 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
16.6.2017 14.7.2017 Informace pro účastníky výběrového řízení a veřejnost k průběhu aukce docx [30 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
16.6.2017 14.7.2017 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BZN/24/2017 a jeho podmínkách p.č. 865/14, 865/15,865/16 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových docx [31 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
16.6.2017 14.7.2017 Ortofotomapa p.č. 865/14,865/15, 865/16 jpg [338 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
16.6.2017 14.7.2017 Návrh kupní smlouvy p.č. 865/14, 865/15, 865/16 docx [39 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
16.6.2017 14.7.2017 Podmínky výběrového řízení na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových docx [42 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
16.6.2017 14.7.2017 Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení - FO k výběrovému řízení s aukcí č. BZN/24/2017 docx [20 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
16.6.2017 14.7.2017 Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení - PO k výběrovému řízení s aukcí č. BZN/24/2017 docx [20 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
16.6.2017 14.7.2017 Fotodokumentace p.č. 865/14, 865/15, 865/16 jpg [3 MB] Úředně vyhlašované dokumenty
16.6.2017 14.7.2017 LV p.č. 865/14, 865/15, 865/16 pdf [67 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pdf [1 MB] Úředně vyhlašované dokumenty
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - návrh. pdf [527 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - Výkaz FIN 12/2016. pdf [139 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - Tabulka vypořádání dotací se SFŽP ČR -Damnicko. pdf [534 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - Tabulka vypořádání dotací se SFŽP ČR - NP Podyjí. pdf [533 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - Tabulka vypořádání dotací se SFŽP ČR - Olbramkostel. pdf [524 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - Tabulka vypořádání dotací se SFŽP ČR - SV Znojmo. pdf [523 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - Rozvaha. pdf [101 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - Výkaz zisku a ztrát 12/2016. pdf [96 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - Příloha. 12/2016. pdf [121 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - Přehled o peněžních tocích 12/2016. pdf [79 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - Přehled o změnách vlastního kapitálu 12/2016. pdf [79 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
14.6.2017 19.6.2017 Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - Jižní Morava 12.06.2017-18.06.2017 pdf [791 kB] Různé
7.6.2017 22.6.2017 Návrh Závěrečného účtu za rok 2016 " Svazku znojemských vinařských obcí Daníž" pdf [143 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
7.6.2017 22.6.2017 Výkaz Fin 2-12 M Svazek znojemských vinařských obcí "Daníž" sestaven ke dni 31.12.2016 pdf [2 MB] Úředně vyhlašované dokumenty
7.6.2017 22.6.2017 Rozvaha Svazek znojemských vinařských obcí "Daníž" sestavená k 31.12.2016 pdf [395 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
Úřední deska 1.5.0 powered by Petr Houba
<