|||

    ||||

      ||||
Městys Šatov (stav ke dni 18.10.2017) [Archiv]
Fyzická úřední deska je umístěna u vchodu do úřadu Městyse Šatov
1. Různé - určeno pro dokumenty bez rozlišení
2. Úředně vyhlašované dokumenty - dokumenty ostatních úředních institucí
3. Územní rozhodnutí a záměry obce - záměry o pronájmech a prodejích nemovitostí
4. Závazné vyhlášky Městyse Šatov
5. Finanční dokumenty
6. Veřejné zakázky malého rozsahu

Starší dokumenty naleznete v Archivu sejmutých dokumentů

Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: calendar Datum sejmutí: calendar
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie
27.9.2017 13.10.2017 Rozhodnutí o umístění stavby spis. zn. SMUZN Výst.11686/2017-Li a č.j. MUZN 73949/2017

Ro

pdf [417 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
22.9.2017 9.10.2017 Návrh opatření obecné povahy - KÚ JMK, odbor životního prostředí. pdf [211 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
21.9.2017 27.9.2017 Oznámení - první schůzka OVK ve volebním okrsku č. 1 Šatov pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a21. října 2017. doc [14 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
15.9.2017 2.10.2017 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí - zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Anežka Jakoubková a Jiří Jakoubek doc [17 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
14.9.2017 16.10.2017 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy pdf [223 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
14.9.2017 5.10.2017 Usnesení o dražební vyhlášce /el. dražbě/ pdf [130 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
11.9.2017 21.9.2017 Pozvánka na jednání zastupitelstva Městyse Šatov na 20.09.2017 v 17.00 hodin pdf [546 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
7.9.2017 25.9.2017 Oznámení záměru prodeje nemovitosti p.č. 589/2 pdf [1 MB] Úředně vyhlašované dokumenty
7.9.2017 22.9.2017 Nabídka volného pracovního místa. doc [10 kB] Různé
6.9.2017 10.10.2017 Obecní úřad Strachotice - veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam. pdf [725 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
5.9.2017 11.9.2017 Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - Jižní Morava 04.09.2017-10.09.2017 pdf [2 MB] Různé
4.9.2017 20.9.2017 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - výzva účastníků řízení k uplatnění práva vyjádřit se podkladům rozhodnutí - zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Anežka Jakoubková a Jiří Jakoubek doc [17 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
30.8.2017 4.9.2017 Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - Jižní Morava 28.08.2017-03.09.2017 pdf [2 MB] Různé
28.8.2017 25.9.2017 Tour de burčák po vinařských stezkách Znojemska 23.09.2017 pdf [4 MB] Různé
28.8.2017 25.9.2017 Tour de burčák po vinařských stezkách Znojemska program, instrukce docx [15 kB] Různé
28.8.2017 7.9.2017 Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Šatov č. 7/2017, které se koná 6.9.2017 v 19.00 hodin na Úřadě městyse Šatov. pdf [701 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
25.8.2017 22.9.2017 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. BZN/35/2017 a jeho podmínkách UZSVM p.č. 865/14,15,16 pdf [312 kB] Územní rozhodnutí a záměry
25.8.2017 22.9.2017 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. BZN/34/2017 a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových p.č. 865/10 a p.č. 865/11 pdf [323 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
25.8.2017 22.9.2017 Ortofoto ÚZSVM p.č. 865/10,11 jpg [334 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
25.8.2017 22.9.2017 Podmínky výběrového řízení UZSVM docx [42 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
25.8.2017 22.9.2017 Návrh kupní smlouvy ÚZSVM p.č. 865/10,11 docx [35 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
25.8.2017 22.9.2017 Nabídka a prohlášení účastníka VŘ - PO UZSVM p.č. 865/10,865/11 docx [20 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
25.8.2017 22.9.2017 Nabídka a prohlášení účastníka VŘ - FO UZSVM p.č. 865-10 docx [20 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
25.8.2017 22.9.2017 LV č. 60000 p.č. 865/10,11 pdf [68 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
25.8.2017 22.9.2017 Informace pro účastníky výběrového řízení UZSVM p.č. 865/10,11 docx [42 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
25.8.2017 22.9.2017 Fotodokumentace UZSVM p.č. 865/10,11 jpg [3 MB] Úředně vyhlašované dokumenty
25.8.2017 22.9.2017 Podmínky výběrového řízení UZSVM p.č. 865/14,15,16 docx [42 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
25.8.2017 22.9.2017 Informace pro účastníky VŘ a veřejnosti k průběhu aukce UZSVM p.č. 865/14,15,16 docx [30 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
25.8.2017 22.9.2017 Nabídky a prohlášení účastníka VŘ - FO UZSVM p.č. 865/14,15,16 docx [20 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
25.8.2017 22.9.2017 Nabídka a prohlášení účastníka VŘ - PO UZSVM p.č. 865/14,15,16 docx [20 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
25.8.2017 22.9.2017 Návrh kupní smlouvy UZSVM p.č. 14,15,16 docx [36 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
25.8.2017 22.9.2017 Ortofotomapa p.č. 865/14,15,16 jpg [338 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
25.8.2017 22.9.2017 Fotodokumentace p.č. 865/14,15,16 jpg [3 MB] Úředně vyhlašované dokumenty
25.8.2017 22.9.2017 LV č. 60000 UZSVM p.č. 865/14,15,16 pdf [67 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
25.8.2017 22.9.2017 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. BZN/35/2017 a jeho podmínkách pdf [312 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
25.8.2017 11.9.2017 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Chvalovice pdf [1 MB] Úředně vyhlašované dokumenty
23.8.2017 31.8.2017 Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pdf [212 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
22.8.2017 28.8.2017 Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - Jižní Morava 21.08.2017-27.08.2017 pdf [1 MB] Různé
17.8.2017 4.9.2017 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Usnesení ve věci ustanovení opatrovníka - zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Anežka Jakoubková a Jiří Jakoubek doc [17 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
15.8.2017 31.8.2017 Oznámení zahájení územního řízení - stavba technické infrastruktury - elektrická rozvodná síť "Šatov - TS Obec, NN rek. vv NN a DP". pdf [4 MB] Úředně vyhlašované dokumenty
15.8.2017 21.8.2017 Monitorovací zpráva č. 14 období 14.8. - 20.8.2017 o výskytu škodlivých organismů v révě vinné. pdf [1 MB] Různé
8.8.2017 4.9.2017 INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY při ZŠ Šatov pro cizí strávníky pdf [1 MB] Různé
8.8.2017 14.8.2017 Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - Jižní Morava. Období 7.8.-13.8.2017 pdf [1 MB] Různé
7.8.2017 22.9.2017 Usnesení o elektronické dražbě na 21.09.2017 ve 13.30 hodin pdf [152 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
3.8.2017 13.9.2017 Mezinárodní cvičení AMPLE STRIKE 2017 ve dnech 23.srpna až 12.září 2017 se uskuteční společné letecké cvičení Armády ČR a armád členských a partnerských států NATO

pdf [4 MB] Různé
2.8.2017 6.8.2017 Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - Jižní Morava 31.07.-06.08.2017 pdf [909 kB] Různé
1.8.2017 17.8.2017 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - oznámení o zahájení spr. řízení ve věci ustanovení opatrovníka ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Anežka Jakoubková a Jiří Jakoubek pdf [659 kB] Úředně vyhlašované dokumenty
28.7.2017 1.9.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 31.8.2017 pdf [862 kB] Různé
28.7.2017 1.9.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie oblast TS Zimní dne 31.8.2017. pdf [660 kB] Různé
27.7.2017 7.8.2017 Pozvánka - projekt Grenzgang (Putování po hranici) - v sobotu 5.8.2017 v Šatově a na bývalém hraničním přechodu Hnanice/Mitterretzbach. pdf [1 MB] Různé
Úřední deska 1.5.0 powered by Petr Houba
<