|||

    ||||

      ||||
Městys Šatov (stav ke dni 29.05.2017)
Fyzická úřední deska je umístěna u vchodu do úřadu Městyse Šatov
1. Různé - určeno pro dokumenty bez rozlišení
2. Úředně vyhlašované dokumenty - dokumenty ostatních úředních institucí
3. Územní rozhodnutí a záměry obce - záměry o pronájmech a prodejích nemovitostí
4. Závazné vyhlášky Městyse Šatov
5. Finanční dokumenty
6. Veřejné zakázky malého rozsahu

Starší dokumenty naleznete v Archivu sejmutých dokumentů

Hledat text:
Kategorie:
Úředně vyhlašované dokumenty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
29.5.2017 14.6.2017 Oznámení záměru prodeje části pozemku z p.č. 892/1 a pozemků p.č. 890, p.č. 879/9, p.č. 892/9 a p.č. 892/18 všechny v k.ú. Chvalovice. doc [2 MB]
29.5.2017 14.6.2017 Oznámení záměru prodeje části pozemku z p.č. 892/1 a pozemek p.č. 879/1 v k.ú. Chvalovice. doc [2 MB]
26.5.2017 13.6.2017 Oznámení záměru pronájmu částí pozemků z p.č. 70 a z p.č. 71 v k.ú. Šatov. doc [4 MB]
26.5.2017 13.6.2017 Oznámení záměru prodeje částí pozemků z p.č. 70 a z p.č. 69 v k.ú. Šatov. doc [2 MB]
26.5.2017 13.6.2017 Oznámení záměru prodeje části pozemku z p.č.4794 v k.ú. Šatov. doc [2 MB]
26.5.2017 13.6.2017 Oznámení záměru prodeje části pozemku z p.č. 4773 v k.ú. Šatov. doc [2 MB]
26.5.2017 26.6.2017 Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona č.229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů pdf [2 MB]
24.5.2017 31.5.2017 Pozvánka na jednání zastupitelstva Městyse Šatov č. 4/2017, které se uskuteční ve středu 31.5.2017 v 19.00 hodin na Úřadu Městyse Šatov. pdf [541 kB]
23.5.2017 8.6.2017 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci pdf [3 MB]
28.4.2017 29.5.2017 Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2017 pdf [145 kB]
28.4.2017 29.5.2017 Informace ke zpřístupnění hromadného předpis. seznamu na daň z nemovitých věcí pro rok 2017 pdf [119 kB]
28.4.2017 29.5.2017 Veřejná vyhláška -DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017 pdf [66 kB]
18.4.2017 13.6.2017 Podmínky výběrového řízení PROKONZULTA a.s., prodej nemovitého majetku společnosti WORLD HOTELS, s.r.o. - areál původní keramičky Šatov pdf [2 MB]
18.4.2017 13.6.2017 Podmínky výběrového řízení PROKONZULTA a.s. soubor nemovitého majetku společnosti WORLD HOTELS, s.r.o.- administrativní budova s byty pdf [2 MB]
4.4.2017 30.6.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace pro SK Tatran Šatov, z.s. na rok 2017. pdf [864 kB]
14.2.2017 31.12.2017 Výroční zpráva za rok 2016 dle §18 z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

V

pdf [657 kB]
7.9.2016 7.9.2026 Aktuální seznam nemovitých věcí k 1.8.2015, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nebo vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě. pdf [136 kB]
20.5.2016 22.5.2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - příjemce SK Tatran Šatov - 20.5.2016 doc [4 MB]
14.12.2015 31.12.2025 Seznam nemovitých věcí k 1.11.2015 ÚPZSVM, kde osoba zapsaná v KN jako vlastník není označena dostatečně určitě pdf [122 kB]
1.6.2015 1.6.2025 Seznam nemovitých věcí, nacházejících se na území KN Šatova, u nichž osoba dosud zapsaná v KN jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě a to k 1.5.2015 pdf [118 kB]
9.2.2015 31.12.2025 Aktualizovaný seznam nemovitých věcí k 1.2.2015, u nichž osoba dosud zapsaná v KN jako vlastník není dostatečně označena v k.ú. Šatov pdf [119 kB]
17.10.2014 31.12.2023 Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označení v KN dostatečně určitě- stav k 1.10.2014 doc [2 MB]
Různé
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
24.5.2017 29.5.2017 Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - Jižní Morava 22.05.2017-28.05.2017 pdf [766 kB]
27.4.2017 nikdy Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku Daníž vodovody Šatov - Rozpočet Svazku Daníž vodovody Šatov na rok 2017. doc [12 kB]
21.4.2017 nikdy Vodovody a Kanalizace Znojemsko - Oznámení- Rozpočtové opatření č. 2/2017 pdf [163 kB]
27.3.2017 nikdy Vodovody a kanalizace Znojemsko - Oznámení pdf [164 kB]
23.3.2017 nikdy Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku Daníž vodovody Šatov. doc [16 kB]
21.3.2017 nikdy SZVO Daníž - Oznámení o zveřejnění rozpočtového provizoria. doc [16 kB]
21.3.2017 nikdy Městys Šatov - Oznámení o zveřejnění. doc [17 kB]
7.3.2017 31.10.2017 Leták - nabídka prodeje kuřic - dovoz až do kurníku! pdf [391 kB]
4.1.2017 29.12.2017 Ekologická likvidace vozidel vysloužilých i havarovaných pdf [66 kB]
2.1.2017 30.5.2017 Základní informace k nové službě - zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu pdf [105 kB]
14.12.2016 3.12.2018 Kalendář svozu odpadů pro Městys Šatov pdf [192 kB]
Finanční dokumenty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
7.4.2017 2.1.2018 Městys Šatov - Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 22.3.2017 doc [527 kB]
30.3.2017 2.1.2018 Městys Šatov - Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 17.2.2017. doc [779 kB]
30.3.2017 2.1.2018 Záznam o změně příjmových položek ve schváleném rozpočtu na rok 2017 (Městys Šatov) pdf [583 kB]
27.3.2017 nikdy Návrh rozpočtu DSO - Daníž - vodovody Šatov. xls [28 kB]
21.3.2017 2.1.2018 Městys Šatov - Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 18.01.2017. pdf [780 kB]
1.3.2017 nikdy Návrh rozpočtu svazku na rok 2017 - Svazek znojemských vinařských obcí ,,Daníž" Hnanice. pdf [372 kB]
23.2.2017 2.1.2026 Rozpočtový výhled Městyse Šatov na rok 2017 - 2025 xls [22 kB]
20.12.2016 2.1.2018 Schválený rozpočet na rok 2017 Městys Šatov. xls [44 kB]
30.5.2016 30.6.2017 Návrh Závěrečného účtu Městyse Šatov za rok 2015 sestavený ke dni 31.12. 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Městyse Šatov. pdf [3 MB]
30.5.2016 30.6.2017 Návrh Závěrečného účtu Městyse Šatov za rok 2015 - Výkaz FIN o plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2015. pdf [4 MB]
Závazné vyhlášky Městyse Šatov
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
11.1.2016 nikdy OZV 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů doc [4 MB]
21.7.2015 nikdy Nařízení Městyse Šatov 2/2015, kterým se vydává "Tržní řád" doc [5 MB]
17.3.2015 nikdy Obecně závazná vyhláška Městyse Šatov 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Městyse Šatov doc [3 MB]
20.11.2013 nikdy Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností doc [6 MB]
14.8.2012 nikdy Obecně závazná vyhláška Městyse Šatov č. 1/2010 o místních poplatcích pdf [2 MB]
14.8.2012 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Šatov č. 1/2006, kterou se stanoví školský obvod pdf [171 kB]
14.8.2012 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Šatov č. 3/2005 - zásady pro prodej bytů a nebytových prostor pdf [715 kB]
14.8.2012 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Šatov č. 3/2001 - Zimní údržba místních komunikací pdf [587 kB]
14.8.2012 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Šatov č. 2/2000 o čistotě a pořádku pdf [1 MB]
RSS
Úřední deska 1.5.0 powered by Petr Houba
<