|||

    ||||

      ||||
Městys Šatov (stav ke dni 28.06.2017)
Fyzická úřední deska je umístěna u vchodu do úřadu Městyse Šatov
1. Různé - určeno pro dokumenty bez rozlišení
2. Úředně vyhlašované dokumenty - dokumenty ostatních úředních institucí
3. Územní rozhodnutí a záměry obce - záměry o pronájmech a prodejích nemovitostí
4. Závazné vyhlášky Městyse Šatov
5. Finanční dokumenty
6. Veřejné zakázky malého rozsahu

Starší dokumenty naleznete v Archivu sejmutých dokumentů

Hledat text:
Kategorie:
Úředně vyhlašované dokumenty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
16.6.2017 14.7.2017 LV p.č. 865/14, 865/15, 865/16 pdf [67 kB]
16.6.2017 14.7.2017 Fotodokumentace p.č. 865/14, 865/15, 865/16 jpg [3 MB]
16.6.2017 14.7.2017 Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení - PO k výběrovému řízení s aukcí č. BZN/24/2017 docx [20 kB]
16.6.2017 14.7.2017 Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení - FO k výběrovému řízení s aukcí č. BZN/24/2017 docx [20 kB]
16.6.2017 14.7.2017 Podmínky výběrového řízení na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových docx [42 kB]
16.6.2017 14.7.2017 Návrh kupní smlouvy p.č. 865/14, 865/15, 865/16 docx [39 kB]
16.6.2017 14.7.2017 Ortofotomapa p.č. 865/14,865/15, 865/16 jpg [338 kB]
16.6.2017 14.7.2017 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BZN/24/2017 a jeho podmínkách p.č. 865/14, 865/15,865/16 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových docx [31 kB]
16.6.2017 14.7.2017 Informace pro účastníky výběrového řízení a veřejnost k průběhu aukce docx [30 kB]
16.6.2017 14.7.2017 Návrh kupní smlouvy p.č. 865/10, 865/11 docx [40 kB]
16.6.2017 14.7.2017 LV 865/10,865/11 pdf [77 kB]
16.6.2017 14.7.2017 Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení - PO k výběrovému řízení s aukcí č. BZN/23/2017 docx [20 kB]
16.6.2017 14.7.2017 Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení - FO docx [20 kB]
16.6.2017 14.7.2017 Ortofotomapa p.č. 865/10, 865/11 jpg [3 MB]
16.6.2017 14.7.2017 Podmínky výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových docx [42 kB]
16.6.2017 14.7.2017 Fotodokumentace p.č. 865/10, 865/11 jpg [334 kB]
16.6.2017 14.7.2017 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí p.č. 865/10, 865/11, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových docx [33 kB]
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - Přehled o změnách vlastního kapitálu 12/2016. pdf [79 kB]
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - Přehled o peněžních tocích 12/2016. pdf [79 kB]
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - Příloha. 12/2016. pdf [121 kB]
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - Výkaz zisku a ztrát 12/2016. pdf [96 kB]
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - Rozvaha. pdf [101 kB]
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - Tabulka vypořádání dotací se SFŽP ČR - SV Znojmo. pdf [523 kB]
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - Tabulka vypořádání dotací se SFŽP ČR - Olbramkostel. pdf [524 kB]
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - Tabulka vypořádání dotací se SFŽP ČR - NP Podyjí. pdf [533 kB]
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - Tabulka vypořádání dotací se SFŽP ČR -Damnicko. pdf [534 kB]
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - Výkaz FIN 12/2016. pdf [139 kB]
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pdf [1 MB]
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - návrh. pdf [527 kB]
6.6.2017 6.7.2017 Veřejná vyhláška - Úřadu městyse Šatov o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č.j. 264/2017/UMŠA, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2016 doc [28 kB]
4.4.2017 30.6.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace pro SK Tatran Šatov, z.s. na rok 2017. pdf [864 kB]
14.2.2017 31.12.2017 Výroční zpráva za rok 2016 dle §18 z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

V

pdf [657 kB]
7.9.2016 7.9.2026 Aktuální seznam nemovitých věcí k 1.8.2015, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nebo vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě. pdf [136 kB]
20.5.2016 22.5.2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - příjemce SK Tatran Šatov - 20.5.2016 doc [4 MB]
14.12.2015 31.12.2025 Seznam nemovitých věcí k 1.11.2015 ÚPZSVM, kde osoba zapsaná v KN jako vlastník není označena dostatečně určitě pdf [122 kB]
1.6.2015 1.6.2025 Seznam nemovitých věcí, nacházejících se na území KN Šatova, u nichž osoba dosud zapsaná v KN jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě a to k 1.5.2015 pdf [118 kB]
9.2.2015 31.12.2025 Aktualizovaný seznam nemovitých věcí k 1.2.2015, u nichž osoba dosud zapsaná v KN jako vlastník není dostatečně označena v k.ú. Šatov pdf [119 kB]
17.10.2014 31.12.2023 Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označení v KN dostatečně určitě- stav k 1.10.2014 doc [2 MB]
Různé
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
8.6.2017 nikdy Oznámení o zveřejnění Rozpočtových opatření provedených v r. 2017. xls [11 kB]
5.6.2017 3.7.2017 Plakát - pozvánka na ,,Babské hody", které se konají v Hnanicích 1.7.2017. doc [2 MB]
2.5.2017 nikdy Oznámení o zveřejnění Rozpočtových opatření provedených v r. 2017 Městyse Šatov. doc [745 kB]
27.4.2017 nikdy Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku Daníž vodovody Šatov - Rozpočet Svazku Daníž vodovody Šatov na rok 2017. doc [12 kB]
21.4.2017 nikdy Vodovody a Kanalizace Znojemsko - Oznámení- Rozpočtové opatření č. 2/2017 pdf [163 kB]
27.3.2017 nikdy Vodovody a kanalizace Znojemsko - Oznámení pdf [164 kB]
23.3.2017 nikdy Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku Daníž vodovody Šatov. doc [16 kB]
21.3.2017 nikdy SZVO Daníž - Oznámení o zveřejnění rozpočtového provizoria. doc [16 kB]
21.3.2017 nikdy Městys Šatov - Oznámení o zveřejnění. doc [17 kB]
7.3.2017 31.10.2017 Leták - nabídka prodeje kuřic - dovoz až do kurníku! pdf [391 kB]
4.1.2017 29.12.2017 Ekologická likvidace vozidel vysloužilých i havarovaných pdf [66 kB]
14.12.2016 3.12.2018 Kalendář svozu odpadů pro Městys Šatov pdf [192 kB]
Finanční dokumenty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
26.6.2017 nikdy SZVO Daníž - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2017 a schváleného Závěrečného účtu za rok 2016. doc [20 kB]
8.6.2017 2.1.2018 Městys Šatov - Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 24.5.2017. doc [649 kB]
6.6.2017 30.6.2017 Výkaz FIN 2-12M DSO Daníž vodovody Šatov sestavený ke dni 31.12. 2016 pdf [389 kB]
6.6.2017 30.6.2017 Návrh Závěrečného účtu DSO Daníž vodovody Šatov za rok 2016 sestavený k 31.12.2016 a Zpráva z auditu za rok 2016 pdf [899 kB]
5.6.2017 30.6.2017 Výkaz FIN 2-12M Městyse Šatov sestavený ke dni 31.12.2016. pdf [422 kB]
5.6.2017 30.6.2017 Návrh Závěrečného účtu Městyse Šatov za rok 2016 sestavený ke dni 31.12.2016. pdf [1 MB]
2.5.2017 2.1.2018 Městys Šatov - Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 4.4.2017. doc [1 MB]
7.4.2017 2.1.2018 Městys Šatov - Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 22.3.2017 doc [527 kB]
30.3.2017 2.1.2018 Městys Šatov - Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 17.2.2017. doc [779 kB]
30.3.2017 2.1.2018 Záznam o změně příjmových položek ve schváleném rozpočtu na rok 2017 (Městys Šatov) pdf [583 kB]
27.3.2017 nikdy Návrh rozpočtu DSO - Daníž - vodovody Šatov. xls [28 kB]
21.3.2017 2.1.2018 Městys Šatov - Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 18.01.2017. pdf [780 kB]
23.2.2017 2.1.2026 Rozpočtový výhled Městyse Šatov na rok 2017 - 2025 xls [22 kB]
20.12.2016 2.1.2018 Schválený rozpočet na rok 2017 Městys Šatov. xls [44 kB]
30.5.2016 30.6.2017 Návrh Závěrečného účtu Městyse Šatov za rok 2015 sestavený ke dni 31.12. 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Městyse Šatov. pdf [3 MB]
30.5.2016 30.6.2017 Návrh Závěrečného účtu Městyse Šatov za rok 2015 - Výkaz FIN o plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2015. pdf [4 MB]
Závazné vyhlášky Městyse Šatov
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
11.1.2016 nikdy OZV 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů doc [4 MB]
21.7.2015 nikdy Nařízení Městyse Šatov 2/2015, kterým se vydává "Tržní řád" doc [5 MB]
17.3.2015 nikdy Obecně závazná vyhláška Městyse Šatov 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Městyse Šatov doc [3 MB]
20.11.2013 nikdy Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností doc [6 MB]
14.8.2012 nikdy Obecně závazná vyhláška Městyse Šatov č. 1/2010 o místních poplatcích pdf [2 MB]
14.8.2012 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Šatov č. 1/2006, kterou se stanoví školský obvod pdf [171 kB]
14.8.2012 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Šatov č. 3/2005 - zásady pro prodej bytů a nebytových prostor pdf [715 kB]
14.8.2012 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Šatov č. 3/2001 - Zimní údržba místních komunikací pdf [587 kB]
14.8.2012 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Šatov č. 2/2000 o čistotě a pořádku pdf [1 MB]
RSS
Úřední deska 1.5.0 powered by Petr Houba
<