|||

    ||||

      ||||
Městys Šatov (stav ke dni 20.08.2017)
Fyzická úřední deska je umístěna u vchodu do úřadu Městyse Šatov
1. Různé - určeno pro dokumenty bez rozlišení
2. Úředně vyhlašované dokumenty - dokumenty ostatních úředních institucí
3. Územní rozhodnutí a záměry obce - záměry o pronájmech a prodejích nemovitostí
4. Závazné vyhlášky Městyse Šatov
5. Finanční dokumenty
6. Veřejné zakázky malého rozsahu

Starší dokumenty naleznete v Archivu sejmutých dokumentů

Hledat text:
Kategorie:
Úředně vyhlašované dokumenty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
17.8.2017 4.9.2017 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Usnesení ve věci ustanovení opatrovníka - zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Anežka Jakoubková a Jiří Jakoubek doc [17 kB]
15.8.2017 31.8.2017 Oznámení zahájení územního řízení - stavba technické infrastruktury - elektrická rozvodná síť "Šatov - TS Obec, NN rek. vv NN a DP". pdf [4 MB]
7.8.2017 22.9.2017 Usnesení o elektronické dražbě na 21.09.2017 ve 13.30 hodin pdf [152 kB]
2.8.2017 31.10.2017 Nabídka pozemků k pronajmutí v k.ú. Havraníky - ČR Státní pozemkový úřad, pobočka Znojmo pdf [238 kB]
21.7.2017 23.10.2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v Šatově pdf [642 kB]
21.7.2017 23.10.2017 Stanovení počtu a sídla volebního okrsku pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. - 21.října 2017 pdf [630 kB]
4.4.2017 30.6.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace pro SK Tatran Šatov, z.s. na rok 2017. pdf [864 kB]
14.2.2017 31.12.2017 Výroční zpráva za rok 2016 dle §18 z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

V

pdf [657 kB]
7.9.2016 7.9.2026 Aktuální seznam nemovitých věcí k 1.8.2015, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nebo vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě. pdf [136 kB]
20.5.2016 22.5.2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - příjemce SK Tatran Šatov - 20.5.2016 doc [4 MB]
14.12.2015 31.12.2025 Seznam nemovitých věcí k 1.11.2015 ÚPZSVM, kde osoba zapsaná v KN jako vlastník není označena dostatečně určitě pdf [122 kB]
1.6.2015 1.6.2025 Seznam nemovitých věcí, nacházejících se na území KN Šatova, u nichž osoba dosud zapsaná v KN jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě a to k 1.5.2015 pdf [118 kB]
9.2.2015 31.12.2025 Aktualizovaný seznam nemovitých věcí k 1.2.2015, u nichž osoba dosud zapsaná v KN jako vlastník není dostatečně označena v k.ú. Šatov pdf [119 kB]
17.10.2014 31.12.2023 Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označení v KN dostatečně určitě- stav k 1.10.2014 doc [2 MB]
Různé
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
15.8.2017 21.8.2017 Monitorovací zpráva č. 14 období 14.8. - 20.8.2017 o výskytu škodlivých organismů v révě vinné. pdf [1 MB]
10.8.2017 nikdy Oznámení o zveřejnění Rozpočtových opatření provedených v r. 2017 Městyse Šatov. xls [11 kB]
8.8.2017 4.9.2017 INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY při ZŠ Šatov pro cizí strávníky pdf [1 MB]
3.8.2017 13.9.2017 Mezinárodní cvičení AMPLE STRIKE 2017 ve dnech 23.srpna až 12.září 2017 se uskuteční společné letecké cvičení Armády ČR a armád členských a partnerských států NATO

pdf [4 MB]
28.7.2017 1.9.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie oblast TS Zimní dne 31.8.2017. pdf [660 kB]
28.7.2017 1.9.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 31.8.2017 pdf [862 kB]
24.7.2017 nikdy SZVO Daníž - Oznámení zveřejnění Rozpočtového opatření č.1/2017 doc [13 kB]
24.7.2017 nikdy Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2016 schváleného valnou hromadou svazku dne 30.6.2017 - Vodovody a kanalizace Znojemsko. pdf [160 kB]
24.7.2017 nikdy Oznámení zveřejnění Rozpočtového opatření č.4/2017 - Vodovody a kanalizace Znojemsko pdf [162 kB]
4.7.2017 nikdy Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2016 - Městys Šatov. doc [12 kB]
28.6.2017 nikdy Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku Daníž vodovody Šatov - Závěrečný účet Svazku Daníž vodovody Šatov za rok 2016. doc [12 kB]
26.6.2017 nikdy SZVO Daníž - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2017 a schváleného Závěrečného účtu za rok 2016. doc [20 kB]
8.6.2017 nikdy Oznámení o zveřejnění Rozpočtových opatření provedených v r. 2017 - Městys Šatov. xls [11 kB]
2.5.2017 nikdy Oznámení o zveřejnění Rozpočtových opatření provedených v r. 2017 Městyse Šatov. doc [745 kB]
27.4.2017 nikdy Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku Daníž vodovody Šatov - Rozpočet Svazku Daníž vodovody Šatov na rok 2017. doc [12 kB]
27.3.2017 nikdy Vodovody a kanalizace Znojemsko - Oznámení - schválený rozpočet svazku na rok 2017. pdf [164 kB]
23.3.2017 nikdy Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku Daníž vodovody Šatov. doc [16 kB]
21.3.2017 nikdy SZVO Daníž - Oznámení o zveřejnění rozpočtového provizoria. doc [16 kB]
21.3.2017 nikdy Městys Šatov - Oznámení o zveřejnění. doc [17 kB]
7.3.2017 31.10.2017 Leták - nabídka prodeje kuřic - dovoz až do kurníku! pdf [391 kB]
4.1.2017 29.12.2017 Ekologická likvidace vozidel vysloužilých i havarovaných pdf [66 kB]
14.12.2016 3.12.2018 Kalendář svozu odpadů pro Městys Šatov pdf [192 kB]
Finanční dokumenty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
10.8.2017 2.1.2018 Městys Šatov - Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 20.7.2017. pdf [573 kB]
4.7.2017 nikdy Městys Šatov - schválený Závěrečný účet rok 2016 sestavený k 31.12.2016. pdf [1 MB]
8.6.2017 2.1.2018 Městys Šatov - Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 24.5.2017. doc [649 kB]
5.6.2017 nikdy Výkaz FIN 2-12M Městyse Šatov sestavený ke dni 31.12.2016. pdf [422 kB]
2.5.2017 2.1.2018 Městys Šatov - Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 4.4.2017. doc [1 MB]
7.4.2017 2.1.2018 Městys Šatov - Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 22.3.2017 doc [527 kB]
30.3.2017 2.1.2018 Městys Šatov - Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 17.2.2017. doc [779 kB]
30.3.2017 2.1.2018 Záznam o změně příjmových položek ve schváleném rozpočtu na rok 2017 (Městys Šatov) pdf [583 kB]
27.3.2017 nikdy Návrh rozpočtu DSO - Daníž - vodovody Šatov. xls [28 kB]
21.3.2017 2.1.2018 Městys Šatov - Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 18.01.2017. pdf [780 kB]
23.2.2017 2.1.2026 Rozpočtový výhled Městyse Šatov na rok 2017 - 2025 xls [22 kB]
20.12.2016 2.1.2018 Schválený rozpočet na rok 2017 Městys Šatov. xls [44 kB]
Závazné vyhlášky Městyse Šatov
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
11.1.2016 nikdy OZV 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů doc [4 MB]
21.7.2015 nikdy Nařízení Městyse Šatov 2/2015, kterým se vydává "Tržní řád" doc [5 MB]
17.3.2015 nikdy Obecně závazná vyhláška Městyse Šatov 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Městyse Šatov doc [3 MB]
20.11.2013 nikdy Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností doc [6 MB]
14.8.2012 nikdy Obecně závazná vyhláška Městyse Šatov č. 1/2010 o místních poplatcích pdf [2 MB]
14.8.2012 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Šatov č. 1/2006, kterou se stanoví školský obvod pdf [171 kB]
14.8.2012 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Šatov č. 3/2005 - zásady pro prodej bytů a nebytových prostor pdf [715 kB]
14.8.2012 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Šatov č. 3/2001 - Zimní údržba místních komunikací pdf [587 kB]
14.8.2012 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Šatov č. 2/2000 o čistotě a pořádku pdf [1 MB]
RSS
Úřední deska 1.5.0 powered by Petr Houba
<